रातो पपी फूल

जसरी फ्लान्डर फिल्ड्मा उम्ररिये रातो पपी फूल
जन युद्द पछी के उम्रिएन होला र यहाँ ती रातो पपी फूल
बेकार भए
सब बेकार । । ।
फेरी रातो पापी फूल उम्रिये के भो
त्यस्तो फूल उम्रिएका थिए, उम्रिए अनि उम्री रहनेछन्।।

PS:  फ्लान्डर फिल्ड्मा युद्द पछी रातो पपी फूल उम्रिएका थिए जुन पछी कबी जोन म्यकरे ले पहिलो बिस्व युद्दताका यसबारे कबिता लेखेका थिए ।’In flanders fields’

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s